Uluslararası Taşımacılık

Dünyaya Açılın!

Hizmetlerimiz

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK

Uluslararası taşımacılık Kara, deniz, hava ve demiryolu ile bir ülkeden bir ülkeye yapılan her türlü taşımadır. Günümüz dünyasında ülkeler arası ticaret ve seyahat neredeyse bir zorunluluktur. Hiçbir ülke kendi ihtiyaçlarını tümüyle kendi bünyesinde karşılayamayacağı için, diğer ülkelerle ticaret yapma, mal alıp satmak zorundadır. Uluslararası taşımacılık tam da bu noktada tüm dünya ülkeleri için vazgeçilmezdir. Uluslar arası taşımacılık dört yöntemle yapılır.

  • Kara Yolu Taşımacılığı: Uluslararası taşımacılık için en çok tercih edilen yöntemdir. Hava yolu hariç diğer taşıma yöntemlerine göre daha hızlı olması avantajı, hava koşulları, trafik ve çevresel faktörlerden sıkça etkilenmesi ise dezavantajıdır. Kara yolu taşımacılığının en önemli avantajı kapıdan kapıya hizmet vermesidir Malın yolda kaybolma ve hasara uğrama riski düşüktür.. Diğer yöntemlerle gidilemeyecek bölgelere rahat ulaşım sağlanır. Daha az ambalajlama gerektirir. Kara yolu taşımacılığı; hava, deniz ve demiryolu taşımacılığını besleme ve tamamlama içinde kullanılır. Dezavantajları arasında taşıt arızası ve kaza riski diğer yöntemlere göre daha fazladır. Büyük ve ucuz ürünlerin uzun mesafe taşınması maliyet açısından uygun değildir.
  • Deniz Yolu Taşımacılığı:Malların gemilere yüklenerek bir ülkeden diğerine taşınmasıdır. Sadece ülkeden ülkeye değil, kıtadan kıtaya da ulaşılır olması ve sanayi mallarının taşınmasında tercih nedenidir. Dünya ticaretinin büyük bir bölümü denizler aracılığıyla yapılır.

Dünyanın dörtte üçünün sulardan oluştuğu düşünülünce oldukça yaygın olarak kullanılır.

Denize kıyısı olan ülkeler arasında, özellikle ağır yüklerin taşınmasında tercih edilir. Diğer taşıma yöntemlerine göre daha yavaş olmakla birlikte oldukça güvenli ve uygun maliyetlidir.

  • Demir Yolu Taşımacılığı:Özel döşenmiş raylar üzerinde yapılan taşımacılıktır. Deniz yolu taşımacılığıyla birlikte; düşük maliyetli ve güvenli olması bir avantajdır. Dezavantajı ise sadece demiryolu altyapısı olması gerekliliğidir. Uluslararası taşımacılık, demir yolu, hava koşullarından az etkilenmesi ve düzenli olması da avantajlar arasında sayılabilir. Dezavantajları içerisinde; kapıdan kapıya taşıma yapamaması, teslimatta sorunlara yol açabilir.
  • Hava Yolu Taşımacılığı: Küçük, hassas ve bozulma olasılığı yüksek yüklerin taşınması için çok uygundur. Şüphesiz en hızlı yöntemdir. Son yıllarda gitgide artan bir trend izlemekle birlikte, maliyet olarak diğer yöntemlere göre biraz daha pahalıdır. Günümüzde lojistik firmaları malın ulaşımı aşamasında, gümrükleme ve depolama gibi hizmetleri de yerine getirmektedir. Sistemin yapısı gereği hızlı gümrük prosedürlerine sahiptir. Hava yolu taşımacılığında diğer yöntemlere kıyasla yüklerin hasar oranı ve hava yolu taşıtının kaza riski çok düşüktür.
Değerli eşyaları güvenli taşıma
Optimizasyon Programları
7/24 Teknik Destek
Düşük işletme maliyetleri
Minimum nakliyat süreleri